Polityka prywatności

Strona Główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ekomind.pl

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego www.ekomind.pl .

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Sklepu Internetowego jest Ekomind Agnieszka Wisła, z siedzibą w Katowicach (ul. Bukszpanowa 19B/3, 40-750 Katowice); NIP: 1132529502. W sprawie Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@ekomind.com.pl
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Przetwarzanie danych

4. Dane osobowe przetwarzane przez Ekomind Agnieszka Wisła podawane są dobrowolnie przez użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych.
5. Dane osobowe przechowywane przez Ekomind Agnieszka Wisła przetwarzane są w następujących celach:
5.1 Wykonywania działań niezbędnych do realizacji umowy, w tym przetwarzania zamówień i zwrotów, wysyłania wiadomości e-mail, sms z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz kontaktu w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.
5.2 Wysyłania ankiet w celu pozyskania informacji o jakości świadczonych usług
5.3 W celu prowadzenia działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych na przykład w formie newsletteru, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez nas każdorazowo celu. Udzielenie zgody jest dobrowolne
5.4 W celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa m.in. dot. rozpatrywania reklamacji, przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi transakcjami; na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 5 powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
6.1 podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;
6.2 naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
6.3 organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.
7. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, przetwarzamy dodatkowo nazwę/firmę oraz NIP Przedsiębiorcy.
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 5, mianowicie:
8.1 w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
8.2 w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;
8.3 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
8.4 w celach niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
8.5 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda, dane będą przez nasz przetwarzane do chwili jej wycofania
9. Jako osobie, której dotyczą dane osobowe przysługują Państwu prawo dostępu, modyfikacji oraz zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami „RODO”

 

Mechanizm Cookies

10. Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.
11. Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp.
12. Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
13. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w serwisach internetowych Ekomind Agnieszka Wisła:
13.1 „sesyjne”, pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
13.2 „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
13.3 „zewnętrzne” – pliki pochodzące z zewnętrznych narzędzi internetowych, pozwalające na zbieranie danych statystycznych dot. zachowania użytkowników na w naszym serwisie oraz kierowanie treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań:
13.3.1 Google Analytics – narzędzia służącego do analizy zachowania użytkowników oraz wydajności Serwisów oraz określenie kierunków rozwoju nowych funkcjonalności i usług;
13.3.2 GOOGLE ADS – systemu reklamowego GOOGLE, umożliwiającego emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki GOOGLE i na stronach współpracujących w ramach programu GOOGLE ADSENSE;
13.3.3 FACEBOOK ADS – systemu reklamowego FACEBOOK, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER i AUDIENCE NETWORK.
14. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Postanowienia różne

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ekomind.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
16. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
17. Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
17.1 dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL;
17.2 dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera;
17.3 dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.
18. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Powiadom o dostępności
Added to cart
Koszyk
Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Odznaka zaufania